Napisz do nas
Strona główna
Kadra
Klasy SP-Gim
Zajęcia pozalekcyjne
Kluby i Stowarzyszenia
Ściągnij
Ogłoszenia
Galeria
Księga gości
Przydatne linki

 

 

Wolontariat - sposobem na empatię!

Szkoła w Broniszewicach aktywnie promuje postawy akceptujące niepełnosprawność, nie tylko poprzez konwersatoria, które miały miejsce na zajęciach godziny wychowawczej, ale poprzez inne działania, takie jak prężnie działający wolontariat młodzieżowy na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Uczniowie w pierwszym etapie zostali przeszkoleni z tematyki wolontariatu, zasad BHP, znaczenia wolontariatu i korzyści psychologicznych zarówno dla zdrowego człowieka jak i osoby niepełnosprawnej. Szkolenie przeprowadziła pani Lucyna Roszak
z Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Ponadto, zorganizowaliśmy cykl lekcji poświęconych pracy z niepełnosprawnymi, potrzebom osób
z trudnościami psycho-ruchowymi i cechom dobrego wolontariusza. Następnie uczniowie zapoznali się z miejscem i mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, czyli chłopcami z upośledzeniem w stopniu lekkim, średnim i ciężkim (20 chłopców). Do projektu wolontariatu zgłosiło się 40 uczniów, którzy co tydzień odwiedzają swoich kolegów. Spotkania odbywają się w weekendy w trzech grupach. Podczas tych spotkań młodzież integruje się z niepełnosprawnymi kolegami. Wspólnie realizują zadania i uczestniczą w zajęciach. Są to np. warsztaty deocupage, warsztaty hip-hopu, filcowania, wytwarzania biżuterii, wyjazdy na basen, do kina, teatru muzycznego, dyskoteki, wycieczki piesze, zajęcia plastyczne i sportowe. Obecnie przygotowujemy projekt warsztatów fotograficznych oraz integracyjne zajęcia sportowe na terenie szkoły. Nad projektem czuwają po stronie szkoły - Ewa Witczak, a po stronie Domu Pomocy Społecznej - Ewa Rado. Dzięki projektowi młodzież szkolna otworzyła się na swoich niepełnosprawnych kolegów, zawarła przyjaźnie i zmieniła swoje poglądy i przekonania dotyczące niepełnosprawności.