Strona główna
Kadra
Klasy SP
Zajęcia pozalekcyjne
Kluby i Stowarzyszenia
  Klub Europa
  Klub Języka Angielskiego
  Klub 4-H Panda
  Stowarzyszenie "Promyk"
Ściągnij
Ogłoszenia
Galeria
Księga gości
Przydatne linki

KLUB EDUKACYJNY 4H PANDA 4H to:
• Hands (ręce) umiejętności,
• Heart (serce) odczucia, wartości,
• Head (głowa) wieda, myślenie, rozumienie,
• Health (zrowie) dbanie o siebie, innych, przyrodę.

Historia naszego klubu Edukacyjnego 4H „Panda” sięga roku 1995, kiedy to pierwszy klub 4H założyła kol. Ewa Woldańska jeszcze w szkole Podstawowej w Żegocinie (obecnie E. Woldańska jest Koordynatorem Klubów Edukacyjnych 4H na terenie powiatu pleszewskiego). W roku 1999, kiedy utworzono gimnazja Klub 4H „Panda” kontynuował dalej swoją działalność w Gimnazjum w Czerminie a obecnie w Gimnazjum w Broniszewicach. Podstawą działania klubów 4H jest projekt, który, stanowi znakomitą okazję d przeprowadzenia pokazów, pogadanek, demonstracji, warsztatów, zorganizowania wycieczek. Dzięki pracy nad projektem członkowie klubu zdobywają praktyczne doświadczenie na realnych, życiowych sytuacjach. ‘Uczenie się poprzez działanie” – to jeden z tych elementów, które dają ruchowi 4H wyjątkową siłę i przyspieszenie procesu uczenia się. Raz w roku odbywają się w różnych rejonach Polski ogólnopolskie zloty młodzieży zrzeszonej w klubach 4H w celu podsumowania całorocznego dorobku, a szczególnie konkursu na najlepszy projekt.

Oto krótkie informacje o naszych projektach i związanych z tą działalnością sukcesach:
 Projekt: „ Ziemia – błękitna planeta życia’’ (1998r.) Celem tego projektu było uświadomienie młodzieży, rodzicom, jak duża w edukacji ekologicznej społeczeństwa przypada oświacie. Również wdrażanie dzieci i młodzieży od najmłodszych lat do czynnego udziału w ochronie przyrody. Projekt zajął II miejsce w skali ogólnokrajowej. Zlot odbył się w Wrocławiu.
 Projekt: „ Marian Cezary Abramowicz – dobry duch ziemi pleszewskiej’’ ( 1999r.) Głównym celem tego projektu było promowanie kultury regionalnej, przede wszystkim twórczości pisarza, poety - Mariana Cezarego Abramowicza. Jest to postać, która była jedną z wielu mieszkańców tej ziemi i utrwaliła w swej twórczości los człowieka obdarzonego prawem radości, smutku i nadziei Projekt dostał wyróżnienie w skali ogólnokrajowej. Zlot odbył się w Modliszewicach koło Kielc.
 Projekt: „Oczami Pandy i Pantery po ziemi pleszewskiej’’ (2000r.) Celem projektu była promocja regionu, ciekawych obiektów i osobowości. Został przygotowany w dwóch częściach i napisany w dwóch językach – języku polskim i języku angielskim I część – „ Najciekawsze obiekty w powiecie pleszewskim’’ II część – „ Śladami właścicieli majątków ziemskich’’ – własna trasa turystyczna. Ten projekt odniósł największy sukces – I miejsce w skali ogólnokrajowej, Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Artura Balazsa. Klub 4H „Panda’’ z Czermina został uznany za najbardziej aktywny w 2000r. W nagrodę za to zostaliśmy zaproszeni na spotkanie mikołajkowe z Para Prezydencką pt.: „Młodzi obywatele działają’’. Zlot odbył się we Wrocławiu.
 Projekt: „Młodzi ekolodzy na terenie gminy Czermin’’ (2001r.) Projekt zawiera analizę i raport na temat zanieczyszczenia środowiska na terenie gminy oraz przedsięwzięcia mobilizujące ludzi do dbania o swoje miejsce zamieszkania. Zdobyliśmy wyróżnienie w skali ogólnokrajowej. Zlot odbył się w Wesołej koło Warszawy. W maju 2001r. członkowie Klubu 4H „Panda’’ z Czermina, w ramach wyróżnienia za swoja działalność, uczestniczyli w konferencji: „ Oświata poza szkolna na wsi’’ zorganizowanej przez senat RP, na której Ewa Woldańska przedstawiła referat „Doświadczenia w pracy z młodzieżą, znaczenie pozaszkolnych programów edukacyjnych w rozwoju młodego pokolenia’’.
 Projekt: „Przyszłość to my i las – od ziarenka do drewienka” (2002r.) Projekt przedstawia prace pielęgniarskie w lesie w różnych porach roku. Uwzględnia zagrożenia i zawiera część fotoreportażową. Otrzymaliśmy za ten projekt wyróżnienie w skali ogólnokrajowej. Zlot odbył się w Radomiu. Kol. Ewa Woldańska została laureatką I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Kryształowej Kończyny” im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evansa za szczególne osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej i rozwijaniu wolontariatu na rzecz Edukacji wiejskiej.
 Projekt: „Las to skarbiec człowieka” (2003r.) Projekt składa się z dwóch części: jedna część wykonana w Polsce – ścieżka ekonomiczno-edukacyjna przy Gimnazjum w Broniszewicach (przygotowana z druhami OSP w Broniszewicach), druga przygotowana przez dwoje uczniów gimnazjum w czasie pobytu w Michigan – USA (w ramach wymiany międzynarodowej) – oparta na florze i faunie naszych przyjaciół zza wielkiej wody. Obydwa projekty zajęły I miejsce w skali ogólnokrajowej. Zlot został zorganizowany w Pleszewie.
 Projekt: „Park – wizytówką naszej wsi” (2003r.) Trzeci projekt, który został przygotowany wspólnie z druhami OSP w Czerminie. Celem tego projektujesz promocja regionu, stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Czermina i okolic w miejscowym parku. Poza tym ma być to miejsce służące Edukacji dzieci i młodzieży w bezpośrednim kontakcie z przyrodą oraz miejsce faktycznej wizytówki przyrodniczej wsi Czermin. Projekt ten otrzymał wyróżnienie.

W dniach 22-23 sierpnia 2003r. odbył się Ogólnopolski Zlot Klubów Edukacyjnych 4H w Pleszewie, który zgromadził oprócz dzieci i młodzieży (około 1200 osób) również wolontariuszy, przedstawicieli samorządów, szkół, sympatyków ruchu młodzieżowego 4H. Głównym celem zlotu było podsumowanie konkursu na najlepszy projekt „Las i my” oraz całorocznego dorobku klubowego. Była to świetna okazja dla promocji pięknej ziemi pleszewskiej. Stworzony przez organizatorów klimat, świetna zabawa pozostaną w pamięci młodszych ludzi na długie lata i kojarzyć się będą z gościnnym Pleszewem.

W klubach 4H w gminie Czermin działają następujący liderzy i wolontariusze: Agnieszka Rorot - Baran, Renata Mujta, Ewa Woldańska.

Członkowie:
1. Magdalena Moch
2. Katarzyna Kusiak
3. Katarzyna Kwiatek
4. Agnieszka Garbaciak
5. Anna Wodyńska
6. Karolina Mikołajewska
7. Paulina Danelska
8. Michał Gerc
9. Dominik Półtorak