Napisz do nas
Strona główna
Kadra
Klasy SP-Gim
Zajęcia pozalekcyjne
Kluby i Stowarzyszenia
Ściągnij
Ogłoszenia
Galeria
Księga gości
Przydatne linki

 

 

Klasy VII i VIII z chemii: za każde nieodesłane zadanie domowe uczeń otrzyma minus, a 3 minusy skutkują oceną niedostateczną.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW  - PROSZĘ O TERMINOWE ODSYŁANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH (mkraszkiewicz@wp.pl)

19 czerwca 2020r.

>>>Klasa 7<<<

>>>Klasa 8<<< >>>Dla klasy 8<<<

-----------------------------------------------------------------------

Klasa 7 - 05.06.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 05.06.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 7 - 29.05.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 29.05.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 7 - 22.05.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 22.05.20r. >>>SPRAWDZIAN<<<

Klasa 7 - 15.05.20r. >>>SPRAWDZIAN<<<

Klasa 8 - 15.05.20r. >>>Lekcja powtórzeniowa<<<

Klasa 7 - 08.05.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 08.05.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 7 - 24.04.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 24.04.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 7 - 17.04.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 17.04.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 7 - 03.04.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 03.04.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 7 - 27.03.20r. >>>Chemia<<<

Klasa 8 - 27.03.20r. >>>Chemia<<<

Moi drodzy , w przyszłym tygodniu będziemy realizować kolejne tematy z podstawy programowej.
Będziecie otrzymywać notatkę, którą zamieścicie w Waszych zeszytach przedmiotowych lub karty pracy. Póki co prośba i propozycja dla osób posiadających oceny niedostateczne ze sprawdzianów. Został wydłużony czas zdalnej racy szkoły, więc proponuję zdalną formę zaliczenia lub oprawy oceny niedostatecznej. W załączniku prześlę zadania dla klasy VII I VIII i proszę aby osoby, które nie pisały sprawdzianu bądź otrzymały jedynkę rozwiązały dany test i przesłały mi go ma adres mailowy mkraszkiewicz@wp.pl.

>>>Chemia - równiania reakcje i wzory<<<

>>>Test-poprawa: Węglowodory<<<

Jedną z form pozyskania oceny i weryfikacji Waszej pracy będą prezentacje multimedialne, które wykonacie na przypisane do Was tematy. Żeby nie przepisywać nazwisk posłużę się numerem w dzienniku. Prezentacje te maja zawierać najważniejsze informacje, mogą zawierać zdjęcia, animacje, modele cząsteczek, filmy z doświadczeniami itd. (od 10 -15 slajdów). Każda prezentacja to praca indywidualna na ocenę. Ostateczny termin przesłania prezentacji upływa 9.04.2020 r

>>>Pobierz plik z tematami dla poszczególnych nr. z dziennika<<<