Napisz do nas
Strona główna
Kadra
Klasy SP-Gim
Zajęcia pozalekcyjne
Kluby i Stowarzyszenia
Ściągnij
Ogłoszenia
Galeria
Księga gości
Przydatne linki

 

 

Historia kl. 7 15.06.20r. Temat: Społeczeńswo odrodzonej Polski.
Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=FGYYuqehGKs , a następnie https://www.youtube.com/watch?v=1ojRvlwelbg

Historia kl. 8 10.06.20r. Temat:Europa po rozpadzie ZSRR Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 10.06.20r. Temat:Gospodarka i osiągnięcia II Rzeczpopolitej Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=M8N5rkyzhL4  

https://www.youtube.com/watch?v=5xJOYe1C0wk

Historia kl. 8 10.06.20r. Temat: Poczatki III Rzeczypospolitej
Obejrzyj  https://www.youtube.com/watch?v=vRblkRtJ5Dc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 08.06.20r. Temat:Przewrót majowy i rządy sanacji. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=hisidMaOMiQ

Historia kl. 8 08.06.20r. Temat:Powstanie Solidarności. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=g_2x47GS-V4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 03.06.20r. Temat:Rządy parlamentarne 1921-1926 Kliknij https://epodreczniki.pl/b/PSUAUu3Sz
Zapoznaj się z materiałem. Wykonaj ćw.1,2,5

Historia kl. 8 03.06.20r. Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=E14Ah_vd4vI
W filmie prezentowane są przemówienia św. Jana Pawła II. Jakie przesłanie kieruje on do Polaków? Napisz 33wrzos@wp.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 01.06.20r. Temat:Walka o granice Rzeczpospolitej po I wojnie światowej Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=XF-4FI_sgWA
Walka ,o którą granicę, wg Ciebie, była najtrudniejsza? Dlaczego?
Napisz i prześlij 33wrzos@wp.pl

Historia kl. 8 01.06.20r. Temat: PRL w latach 1956-1970 Obejrzyj https://youtu.be/y5CtP7rTEPY
W jaki sposób władze polskie w 1968 r. wykorzystały sprawę polskich Żydów?
Napisz i prześlij 33wrzos@wp.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl.7 25.05.20r. Temat:Odrodzenie Rzeczypospolitej. Zapoznaj się z materiałem https://epodreczniki.pl/b/PSJDQvI5y
Wykonaj ćwiczenia 1-8 . Prześlij 33wrzos@wp.pl

Historia kl.8 25.05.20r. Temat:Stalinizm w Polsce. Zpoznaj się z materiałem https://epodreczniki.pl/b/Pna9w326F
Wykonaj ćwiczenia 2,3,4,7,8. Prześlij 33wrzos@wp.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl.7 20.05.20r. Temat:Świat na drodze ku II wojnie światowej
Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=jMbUvB_aByw

Historia kl. 8 20.05.20r. Temat:Opór społeczny wobec komunizmu.
Obejrzyj
 https://www.youtube.com/watch?v=f25-BwvvlIk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historia kl. 7 13.05.20r. Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym
Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=0p-sMaTAa6k

Jeżeli chcesz napisz swoje wrażenia i prześlij 33wrzos@wp.pl

Historia kl.8 13.05.20r. Temat:Droga ku wspólnej Europie
Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=gqlgVwjJm2M

Jeżeli chcesz napisz swoje wrażenia i prześlij 33wrzos@wp.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 11.05.20r. Temat: ZSRR- imperium komunistyczne. Odszukaj temat w podręczniku, zapoznaj się z materiałem. Odpowiedz na pytania:

Historia kl.8 11.05.20r. Temat: Początki władzy komunistów w Polsce. Zpoznaj się z materiałem w podręczniku s.158-163. Wypełnij załączoną kartę pracy.Prześlij 33wrzos@wp.pl
>>>KARTA PRACY<<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 06.05.20r. Temat: Świat na granicy nowej wojny .Zapoznaj się z materiałem https://epodreczniki.pl/b/P13dTYgLR  https://epodreczniki.pl/b/PkURhnnZD Niczego nie wysyłaj.

Historia kl. 8 06.05.20r. Temat: Narodziny faszyzmu w Europie . Zapoznaj się z materiałem https://epodreczniki.pl/b/P1Fn3CQPf Niczego nie wysyłaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7. 04.05.20r. Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich. Odszukaj temat w podręczniku, zapoznaj się z materiałem.Przugotuj krótką wypowiedź dotyczącą tego, co Cię zaciekawiło,dlaczego? Nagraj 1-2 minuty swojej wypowiedzi. Prześlij 33wrzos@wp.pl

Historia kl. 8. 04.05.20r. Temat: Za żelazną kurtyną. Odszukaj temat w podręczniku, zapoznaj się z materiałem. Przygotuj krótką wypowiedź dotyczącą tego,co Cię zaciekawiło, dlaczego? Nagraj 1-2 minuty swojej wypowiedzi. Prześlij 33wrzos@wp.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historia kl. 7 29.04.20r. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku s.161-164
Ułóż krzyżówkę do hasła Sarajewo. Pracę wyślij 33wrzos@wp.pl

Historia kl. 7 29.04.20r. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku s.108-114 Ułóż krzyżówkę do hasła Mur berliński. Pracę wyślij 33wrzos@wp.pl

Historia kl. 7 27.04.20r. Temat: Świat na drodze ku wojnie
Zapoznaj się z materiałem w podręczniku s. 156-160
Wypełnij >>>kartę pracy<<<. Prześlij do wtorku 33wrzos@wp.pl Zadanie obowiązkowe!

Historia kl. 8 27.04.20r. Temat: Powojenny podział świata
Zapoznaj się z materiałem w podręczniku s.102-107 Wypełnij >>>kartę pracy<<<
Prześlijdo wtorku 33wrzos@wp.pl Zadanie obowiązkowe!

Historia kl. 8 22.04.20r. Temat: Skutki II wojny światowej.- cz.2 Kliknij https://epodreczniki.pl/b/PR3j2Bhk7

Przeanalizuj tekst i ilustracje dalej do polecenia nr 6.Napisz : Który ze skutków II wojny światowej uważasz za najtragiczniejszy? Odpowiedź uzasadnij. Pracę prześlij 33wrzos@wp.pl

Historia kl.8 20.04.2020 r Temat: Skutki II wojny światowej.
Kliknij
 https://epodreczniki.pl/b/PR3j2Bhk7
1. Przeczytaj- Globalny charakter konfliktu.... Obejrzyj ilustracje.
2. Wykonaj ćwiczenie 1
3. Przeczytaj- Nowe rodzaje broni.
4. Przeczytaj- Wpływ wojny na rozwój nauki i techniki oraz Apogeum osiągnięć
5. Zapoznaj się z tabelami bilans strat ludności.


Historia kl. 8 15.04.2020 Temat: II wojna światowa po za Europą  Kliknij https://epodreczniki.pl/b/P4FZLPXwq Wykonaj polecenia i zadania.Obejrzyj zdjęcia.Napisz:Jakie znaczenie w rozumieniu i odtwarzaniu historii mają fotografie? Na odpowiedzi czekam do piątku.Proszę przgotować je w programie WORD.
33wrzos@wp.pl

https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-w-okresie-ii-wojny-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DfDewVjto 
Wykonaj ćw. od 1.1 do 1.20 Wyślij 33wrzos@wp.pl

Historia kl 7 na 06 04 2020 Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=stxhtIJbgR0
Napisz 10 zdań Twojej opinii o materiale . Wyślij 33wrzos@wp.pl

Historia kl 7 na 01 04 2020 Obejrzyjhttps://www.youtube.com/watch?v=tLOUUA6Tveo 
Napisz 10 zdań Twojej oceny materiału.
Prześlij 33wrzos@wp.pl


Historia kl 8 - zadania na poniedziałek 30.03

Na podstawie tekstu z podręcznika s. 137-140
-wypisz nazwy partii powstałych na ziemiach polskich wraz z nazwiskami przywódców-zrób to w formie tabeli,zapisz w zeszycie
-dla spostrzegawczych- Gdzie spotkali się przywódcy PPS ? Kiedy -podaj datę - i jakim dokumencie zapisano słowa:".....Koła kierownicze Ligi Narodowej zaczęły zwracać uwagę na objawy kryzysu wewnętrznego"
Jeżeli znasz opowiedzi napisz 33wrzos@wp.pl

Historia kl 8 - zadania na 27.03.2020 Temat:Sprawa polska w czasie II wojny światowej Kliknij https://epodreczniki.pl/b/PbJACyMvM

Historia kl 7 - zadania na 27.03.2020 Temat:Sytuacja gospodarcza ziem polskich w II poł.XIX w.
Kliknij https://epodreczniki.pl/b/PBI2wX697

1.Przeczytaj wprowadzenie i wykonaj ćw.1
2.Wykonaj ćw.2
3.Na podstawie wykonaj ćw.3. Zapisz
4.Przeczytaj: Nowe miasta i okręgi przemysłowe.Przeanalizuj dane w tabeli i wykonaj polecenie nr 3. Zapisz
5.Przeczytaj dalej tekst od słów"Przyrost ludności.....do słów.....na wsi".Wykonaj polecenie nr 4.Zapisz
6.Zapisy z pkt 3,4,5 prześlij 33wrzos@wp.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kliknij  https://epodreczniki.pl/b/PoQ3KYak3-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasa 7 -  https://epodreczniki.pl/a/trzy-dzielnice-warunki-zycia-polakow-pod-koniec-xix-wieku/Dxhd86LkH

Klasa 8 - https://epodreczniki.pl/a/polska-i-swiat-w-okresie-ii-wojny-swiatowej-lekcja-powtorzeniowa/DEZBS7Bov